Printable version
Zoeken
Zoek Thematisch Lettergrootte: standaard Lettergrootte: groter Lettergrootte: grootste
Wie of Wat
Waar
Wis velden
gehandicapten
Termen
aangepast speelgoed gehandicaptenbeleid orthopedagogische behandeling
aangepaste vakanties gehandicaptenhuisvesting orthopedisch schoeisel
aanvullend vervoer gehandicaptenparkeerkaarten ouderinitiatieven
activiteitencentra gehandicaptensporten ouderorganisaties
adl gehandicaptenvoertuigen personenalarmering
adl-hulpmiddelen gehandicaptenzorg persoonlijke verzorging
AED's gezinshuizen persoonsgebonden budget
alarmeringssystemen hoorhulpmiddelen rolstoelen
ambulante begeleiding hoortoestellen scootmobielen
antroposofische kinderdagcentra hulphonden SGEVG
arbeidsintegratie hulpmiddelen signaleringshulpmiddelen
arbeidsmatige dagbesteding hulpmiddelenzorg sociale werkvoorziening
auditief gehandicapten kinderdagcentra speciaal onderwijs
autisten met een verstandelijke beperking kleinschalig wonen steunkousen
AVG's kortdurende opvang Thomashuizen
begeleid werken kunstgebitten thuisbegeleiding
begeleid wonen leefgroepen thuishulp
begeleid zelfstandig wonen lichamelijk gehandicapten trainingshuizen
beschut werk licht verstandelijk beperkten vakantiedagopvang
braces logeerhuizen vakantieopvang
cliƫntondersteuners logeeropvang verplaatsingshulpmiddelen
cliƫntondersteuning loophulpmiddelen verstandelijk gehandicapten
cluster 4-scholen MEE-organisaties verstandelijke beperkingen
collectieve voorzieningen meervoudig complex gehandicapten videohometraining
dagcentra meervoudig gehandicapten visueel gehandicapten
dagopvang meervoudige beperkingen weekendopvang
doven mensen met niet-aangeboren hersenletsel woonvormen lichamelijk gehandicapten
DTT mlk woonvormen meervoudig gehandicapten
ernstig verstandelijk gehandicapten nachtopvang woonvormen verstandelijk gehandicapten
gastouderhulp optische hulpmiddelen woonzorg
gebarentalen orthopedagogische behandelcentra zmlk-scholen
gehandicapten